جلسه دادگاه مجتبی پروین فعال تُرک (آذربایجانی) برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مجتبی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) بابت اتهام “شرکت در تجمع غیرقانونی” در دادگاه کیفری دو اردبیل برگزار شد.

روز یکشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجتبی پروین در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر اردبیل (۱۰۱ جزائی سابق) برگزار شد.

پیش‌تر و طی احضاریه الکترونیک  از آقای پروین خواسته‌شده بود  در ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ در خصوص شکایت میرداود موسوی افشار مبنی بر “شرکت در تجمع غیرقانونی” در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر اردبیل (۱۰۱ جزائی سابق) جهت ارائه دفاعیات حاضر شود.

صبح روز ۱۷ مهر ۱۳۹۷، آقای پروین شهروند ساکن اردبیل  پس ارائه حکم قضایی از سوی مأموران امنیتی در منزل پدری‌اش بازداشت و پس از بازجویی با قرار کفالت ۱۵ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

آقای پروین تیر ماه ۱۳۹۷ به ظن شرکت در مراسم سالانه قلعه بابک بازداشت و با تودیع قرار کفالت آزاد شد. اداره اطلاعات اردبیل از این شهروند شکایت کرده و مدعی شده که حین بازداشت به خودرو دولتی صدمه زده است.

لازم به توضیح است کیفر خواست صادره بر علیه آقای پروین بر اساس گزارش اداره اطلاعات اردبیل مبنی بر “تخریب خودرو دولتی ” عنوان شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 + سه =

خروج از نسخه موبایل