یادداشت کارگری هفته؛ نگاهی به اعتراضات دور اخیر کارگران نیشکر هفت تپه شوش؛ صدای کارگران اخراجی و زندانیان سیاسی دربند باشیم!

امیر جواهری لنگرودی؛

در اعتراض خیابانی جمعه پنجم مهر ۱۳۹۸ کارگران نیشکر هفت تپه فریاد م‌یزدند : خواست اول و آخر ما؛ آزادی اسماعیل بخشی است و شعار می دادند؛ اسماعیل را گرفتن ، ما همه بخشی هستیم!

کارگران تجمع کننده با جسارت بی‌مانندی نشان دادند  که نه تنها اسماعیل بخشی را فراموش نکرده اید ،بلکه همچون گذشته حامی و مدافع نماینده خود و حامیان آنان هستند.

همه چیز در سایه واگذاری صنعت بزرگ نیشکر هفت تپه شوش به ثمن بخس در بهمن ۱۳۹۴وقتی که سازمان خصوصی‌سازی صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را در فرآیندی پر حرف و حدیث به دو جوان ۲۸ و۳۱ ساله واگذار کرد. رستمی و اسدبیگی همان دو جوانی بودند که فقط با میلیارد تومان پیش‌پرداخت مالک شرکتی شدند که تنها یک قلم از دارایی‌های آن،۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب بود.

تهاجم به تجمعات وسیع خیابانی کارگران هفت تپه در شوش طی سال ۹۷و دستگیری فعالان شناخته شده این سلسله اعتراضات و حامیان آنان در جنوب، یعنی علی نجاتی بازنشسته ویکی از پیشکسوتان سندیکای نیشکر هفت تپه و اسماعیل بخشی،کارگر سازمانگر و پرتحرک این صنعت و همراهان آنان؛سپیده قلیان – عسل محمدی، ساناز الهیاری- امیرحسین محمدی پور و امیرا میرقلی موجی از نگرانی و سیاست دفاع و پشتیبانی همه جانبه در داخل و خارج از کشور و در سطح بین المللی را برانگیخت.

دستگیر شده گان سازمانگر سندیکای هفت تپه ، با قرار وثیقه یکی پس از دیگری  آزاد شدند .

دراین مقطع اعتراض اسماعیل بخشی به شکنجه و فشاربر خود در زندان و فراخواندن عالی ترین مقام امنیتی کشوربه مناظره برسرداغ ودرفش وشکنجه اعمال شده براودرزندان ،مجددا دستگیری اووسپیده قلیان و عسل محمدی  را به دنبال داشت .

چراکه آنهانیزبه حمایت ازاوبرآمدندونمایش کذایی “طراحی سوخته”،نشانه درماندگی وفضاحت و سوختگی خود حاکمیت دربرابرافکارعمومی کل جامعه۸۰میلیونی ماوبشریت مترقی  جهان بوده است که نمونه های مشابه آنرا پیشترهم مردمان جامعه ما در تلویزیون جمهوری اسلامی با نفرت دنبال کرده بودند .

بعد ازاین فضاحت ؛ کارگران نیشکرهفت تپه عقب نشینی نکرده وعلیرغم ساخت وپاخت دستگاه امنیتی اسلامی با  کارفرمای فراری اسدبیگی، و اظهار بی اطلاعی سخنگوی قوه قضایه ( محسنی اژه ای ) ازفراراو ، ویدئوی های راه گشای اوهم درتلویزیون آمریکا وهم درمجلس اسلامی دست به دست می گشت واوباردیگربرراس این صنعت جای گرفت وباعوام فریبی زاید الوصفی و بازپرداخت یک ماه حقوق کارگران ، چرخه تعطیل شده و اعتصاب کارخانه را لنگان لنگان راه انداخت .

یک مراجعه فوری و فوتی به کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه ؛ آدم را با این واقعیت روبرو می کند. جمهوری اسلامی از یک سو چهره های خوشنام و همه سرآشنای سندیکای هفت پته و متحدان آنهارا محاکمه می کند و از سوی دیگر با کارفرمای خود فروخته بیگی و دارد و دسته اش، خون کارگران نی بر- بخش های مختلف این صنعت را در شیشه می کند.

کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، خبر می دهد :به گزارش رسیده اسماعیل بخشی در دادگاه حضور یافته و بدون حضور وکیلش، حکم نماینده کارگران هفت‌تپه به وی ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش احکام دیگر بازداشتی‌های هفت‌تپه نیز به انان ابلاغ شده است. از جمع وکلای پرونده فقط جمال حیدری منش،وکیل سپیده قلیان در دادگاه حضور داشته است. بر اساس شنیده ها، اسماعیل بخشی به ۱۴ سال که ۷ سال ان اجرایی می شود، اعضای نشریه گام و سپیده قلیان هر کدام به ۱۸ سال که ۷ سال ان اجرایی می شود ، محمد خنیفر به ۶ سال زندان که ۵ سال ان اجرایی می شود، محکوم شده‌اند و پرونده علی نجاتی هنوز مفتوح مانده است.

بدین ترتیب مدافعان نظام سرمایه داری بار دیگر ثابت کردند که سرکوب جنبش کارگری در اولویت برنامه آنها قرار دارد و برای خاموش کردن صدای کارگران از هیچ اقدامی فرو گذار نیستند.احکام صادره تنها گوشه ای از ماهیت قوه قضایی بر علیه کارگران و فعالین کارگری می باشد.
اما به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه آمده است :صدور احکام سنگین کارگران و فعالان کارگری پرونده هفت تپه ، پس از جوسازی های سیاسی و پیشداوری های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان وفارس نیوز، دور ازانتظار وکلای پرونده و کارگران و فعالان کارگری نبوده است به ویژه که گزارش ضابطان بر مبنای تئوری توطئه تنظیم یافته و تمام اعتصاب ها و تجمع های کامیونداران،فرهنگیان،بازاریان،دانشجویان و کارگران و…را منتسب به خارجی ها دانسته و از همان آغاز،درسراسر دادرسی،با این تصور که موکل،مجرم است نه متهم ،رسیدگی در دادسرا و دادگاه صورت گرفته است.

ایرادوتأکید ما درپرونده براین بود که درمورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، مأمورین امنیتی وزارت اطلاعات،ضابط بی طرف محسوب نمی شوند و ذی نفع هستند از اینرو تقاضای ارجاع به ضابطان بی طرف را داشتیم و درخصوص برخی اتهام های انتسابی اسماعیل بخشی، اساسا ،دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته است.سرآسیمگی قاضی در صدور و ابلاغ رأی مشخص نیست.
قاضی مقیسه ،در واقع در یک رسیدگی ناتمام ،بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم ،به صورت ناگهانی و شتابزده،اقدام به صدور رأی نمودو بدون حضور وکلاء،به متهمان ابلاغ گردید و تاکنون به وکلاء ابلاغ نگردیده است….به تازگی در دو پرونده دیگر نیز، کارگران هفت تپه،به دلیل برگزاری تجمع ،به حبس و شلاق محکوم گردیده اند.

ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق،برای کارگری که نان شب ندارد،کارساز نیست و آنان که دستی بر آتش دارند بدانند،این شلاق ها بر تن رنجور همه کارگران فرود می آید .                                        هفت تپه ای ها در ۱۷شهریور ۹۸می نویسند :مدافعان نظام سرمایه داری اعتراض و اعتصابات کارگران را به “اجانب” نسبت می دهند تا به این وسیله برای افراد زود باور توجیهی داشته باشند و بتوانند همچنان بر سرنوشت میلیون ها انسان حاکم شوند.

مدافعان نظام سرمایه داری با چنین احکامی به صاحبان سرمایه پیام می دهند که در ایران، ما با تمام توان حافظ سرمایه داران هستیم و‌ صدای حق طلبی کارگران در اعتراض به ستم و استثمار و به کار ارزان را با اخراج، زندان و شلاق و در صورت لزوم با اعدام جواب خواهیم داد.
مدافعان سرمایه داری در ایران تصمیم گرفته اند با ایجاد فضای رعب و وحشت بیشتر ، صدای هر گونه حق طلبی را در نطفه خفه کنند.

آنها با سرکوب جنبش کارگری به تمام دولت های سرمایه داری می گویند که ایران را به بهشت سرما یه داران تبدیل خواهیم کرد.

آنها با صدور اینگونه احکام ظالمانه، به صاحبان زر و زو می‌گویند که ما کمر تمام کسانی که بر علیه مالکیت خصوصی قد علم کند، را خواهیم شکست.با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران، با توجه به فقر ، بیکاری و تنگدستی، نبود آزادی بیان و اندیشه، آزاد نبودن ایجاد تشکل های مستقل از جمله تشکل های کارگری، وجود کودکان کار و خیابان، تن فروشی،کارتن خوابی و گورخوابی، تبعیض و ستم ملی، جنسی و مذهبی و هزاران مصیبت دیگر، برای خاموش کردن اعتراضات، با چنین احکام ظالمانه ای می خواهند ازخشم وتنفرکارگران ومردم زحمتکش جلوگیری کنند.

اما کارگران و زحمتکشان هنوز خشم و کینه و تنفر خود را نشان نداده اند، هنوز عزم جزم نکرده اند تا نشان دهند با حضور خود، زمین را به لرزه در خواهند آورند. روزی فرا خواهد رسید که با اتحاد و همبستگی، زمین زیر پای صاحبان زر و زور و مدافعان آنان را دا غ خواهیم کرد.

اتحاد و خروش میلیونی ما کارگران چنان لرزه ای بر اندام انها وارد خواهد کرد که تن و روان ما از بی حقوقی ها، ازستم و استثمار، تبعیض ها،تحقیر ها و زشتی ها تاکنونی،آرام خواهد گرفت و آنگاه ما کارگران و مردم آزاده و زحمتکش بر سرنوشت خود حاکم خواهیم شد. حاکمیتی که در آن تمام آحاد جامعه ،فارغ از رنگ و نژاد، مذهب و ملیت، فارغ از هر گونه ویژگی های ساختگی ، خود را برای انجام وظیفه کاندید می کنند و با رای مستقیم انتخاب شده و در صورت عدم کارایی با رای مستقیم غزل خواهند شد.کارگران نوید چنین جامعه ای را می دهند؛ برای رهایی باید متحد شویم!

درست طی روزهای اواسط شهریور اعتراضات دور جدید شروع شد و کارگران دست از کار کشیدند
کارگران رسمی شرکت نیشکر هفت تپه که تعداد آنان بیشتر از ۴۰۰ نفر بود، درروز پنج شنبه ۱۴ شهریور ۹۸دست از کار کشیدند.علت اعتراض کارگرا ن عدم پرداخت دستمزد تیر۹۸ می باشد.
لازم به یاد آوریست که این کارگران بعد از تجمع روبروی دفتر مدیریت بعد از گذشت چند ساعت، اقدام به رفتن به داخل دفتر مالی کرده و در پی این اقدام کارگران با مسئول مالی شرکت درگیر شده اند.
در این ارتباط اسد بیگی، از طریق عوامل خود، به کارگران گفته بود که تابعد از عا شورا از پرداخت دستمزد تیر ماه خبری نیست.

مشاجره بین مدیرحسابداری شرکت نیشکربا یکی ازکارگران باعث وخامت حال کارگرشد.
درخبرها است : تعداد زیادی ازکارگران رسمی شرکت نیشکرهفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حقوق تیرماه ؛ امضائ نکردن احکام شغلی وپرداخت نشدن دوماه دیرکرد مابه التفاوت معوق مطابق آخرین حقوق درمقابل حسابداری شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند .کارگران جهت پیگیری این موضوع به مدیرحسابداری شرکت عبدالنبی محول که فردی بازنشسته است مراجعه کردند که بدلیل جواب سربالای ایشان موجب مشاجره لفظی بین ایشان وکارگران گردید که یکی از کارگران بدلیل مشکل قلبی بی هوش شده وبه درمانگاه اعزام گردیدو محول نیز با کمک نیروی انتظامی وارد عمل شد.
باورود امیراسدبیگی قائم مقام مدیرعامل به شرکت بین ایشان ویکی ازهمکاران که ازایشان درمورد حقوق معوق خود سوال کرده بود درگیری لفظی درگرفت که بدستور اسدبیگی و ریس حراست (شکوهی) به شرکت ممنوع الورود شدند.

گفتنی ایست :پرداخت حقوق کارگران درحالی معوق شده است که محول مدیر حسابداری و صابریان با حقوقها ی بیش از ۳۰ میلیونی وحق ماموریت زیاد بارمالی زیادی برشرکت وارد کرده ودرکمال تعجب دم از کاهش هزینه ها واضافه کاریهای کارگران میزنند. سنگینی وضع موجود، عقب نشینی کارگران هفت تپهرا به دنیال نداشت . مجددا روز شنبه ۱۶ شهریور، کارگران رسمی هفت‌تپه به دلیل عدم دریافت دستمزد تیر ماه دست به اعتصاب زده اند .

این اعتصاب روز یکشنبه ۱۷ شهریور ماه، همچنان ادامه‌داشت و دارد . در این میان حکم اخراج و بیکار سازی ۳۵ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه، مسئله پیگیری و سردادن شعار آزادی اخراج شدگان را پرغامض تر نمود.

مجددا درخبرها آمده است؛کارفرمای شرکت هفت‌تپه به بهانه عدم نیاز نیروی کار، می خواهند تعدادی از کارگران بخش دام و طیور را اخراج کند.

موسوی با همکاری اسد بیگی به بهانه عدم نیاز نیروی کار،اخراج ۳۵ نفر از کارگران را در دستور کار گذاشته اند.این در صورتی است که سابقه هرکدام از کارگران از پنج تا ده سال می باشد.
اخراج سازی کارگران در حالی است که شورای اسلامی کار ( که ادعای حمایت از کارگران را دارد!!؟؟) هیچ گونه حمایتی از این کارگران زحمتکش، نکرده اند .لازم به یاد آوریست که کارگران خوراک و دام نسبت به این عمل موسوی، (مسئول خورک دام) در محل کار خود دست به اعتصاب خواهند زد.در این میان مطابق اخبار منتشر شده کارفرمای شرکت هفت تپه حدود بیست نفر از کارگران این شرکت را اخراج کرده است.

بطوری که روز یکشنبه۳۱شهریور،به دستور کارفرما  حکم اخراج ۲۱کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه برای اول مهر ماه صادر شد.بنا به گزارشات منتشره اسامی ۱۴نفراز کارگران این مجتمع که از فردا از رفتن برسرکارشان منع شده اند بقرار زیراست:محمد خنیفر فرزند قاسم(عضوشورای اسلامی)، محمد خنیفر فرزند حمید،رضا پور چنانی،صاحب ظهیری،محمود سعدی،عادل عبدلخانی،محمد عبدلخانی،سمیر احمدی،حمزه الکثیر،ایمان اخضری،کریم میاحی،شکان گودرزی،مسعود لویمی وفاضل چعبی زاده ….

این درحالی است که حاکمیت در اقدامی هماهنگ با کارفرمای جوان و تازه به دوران رسیده هفت تپه در ماه های اخیر،به جای پاسخگویی به مطالبات به حق کارگران و پرداخت حقوق های عقب افتاده آنها ، به شدید ترین و غیر انسانی ترین شکل ممکن با کارگران و نمایندگان ان ها برخورد کرده است . حامیان سرمایه ، در واقع وانمود می کنند که شرکت کشت وصنعت هفت تپه را به بخش خصوصی سپرده و به اصطلاح “خصوصی سازی کرده” اند. و حال ان که همچون بسیاری دیگر از شرکت ها و کارخانه ها با ترفندها و زد و بندهایی ان را به ایادی و عوامل رانت خوار خود واگذار نموده و سبب شده اند تا کارفرمایان فاسد هفت تپه از قبل ان، میلیون ها دلار تسهیلات دریافت کرده و از این طریق به سود های نجومی که حاصل دسترنج چند دهه کار و زحمت کارگران و به طور مشخص کارگران ان منطقه است دست یابند. هم اکنون نیز انچه کوچکترین اهمیتی برای این حضرات ندارد زندگی و سرنوشت هزاران کارگر و خانواده های انهاست که کمر یکایک آنها بیش از پیش زیر فشار اقتصادی خم می شود و به مجرد ابراز کوچکترین اعتراض و انتقادی به وضع دهشتناک موجود ،این چنین سرکوب می گردند . اعلام انزجار همه گانی که از سوی کارگران و افکار عمومی در ارتباط با احکام صادر شده برای کارگران و روزنامه نگاران حامی انها در جامعه پراکنده گردید و مسئولین قضایی را وادار به پاسخگویی نمود در رابطه با این اقدام ضد کارگری کارفرمای هفت تپه نیز باید با شدت و حدت بیشتری پیگیری شده و در کنار اعتصاب و اعتراض کارگران ان شرکت ،منجر به بازگشت به کار کارگران اخراجی گردد .

اعتصاب همچنان ادامه دارد

بعد از اعلام خبر اخراج یا عدم تمدید قرارداد،۲۱ کارگر نیشکر هفت تپه روز اول مهر تمامی کارگران بخشهای داخلی شرکت از جمله اداره تجهیزات مکانیکی قسمت کارخانه تولید شکر وهمچنین امور زیربنایی در حمایت از همکاران وهم طبقه ایهای خود دست از کار کشیده ونسبت به این عمل ضد کارگری و زشت کارفرما در روبروی دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند. اعلام داشتند:تعدی وتعرض به خواست به حق کارگران جرم است وکارفرما پاسخگوی عواقب کار می باشد.در همین روز دوشنبه اول مهر ماه ۹۸، هدیه کارفرما شرکت نیشکر هفت تپه، فسق و اخراج جمعی از کارگران در هفت تپه بود.

در ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران اخراجی، ما شاهد حضور صابریان ، احمدی (مسئول کوره اهک کارخانه) وبهاری( مسئول کارخانه) در جمع کارگران معترض بودیم که این افراد از طرف اسد بیگی جهت تهدید کارگران به اخراج و‌ کم کردن ساعت اضافه کاری، کارگران حضور داشتند .درست در شرایطی که کارگران با کارفر و عواملش می جنگند. قاضی ناظر زندان اوین اجازه ملاقات اسماعیل بخشی با وکیلش را نداد.

برپایه خبرمنتشره؛قاضی ناظر زندان اوین اجازه ملاقات اسماعیل بخشی با وکلیش را نداد و از دریافت و تحویل لایحه‌ی این کارگر زندانی، به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، جهت درج در پرونده شکنجه، از ناحیه مسٸولان زندان اوین ممانعت به عمل آمد.اسماعیل بخشی حدود ده ماه در بازداشت بسر می برد و با وجود پرونده ها و اتهام های متعدد، تاکنون فقط دوبار اجازه دیدار با وکیل را داشته است و خانواده وی ماهی یکبار اجازه ملاقات با وی را دارند.

گفتنی است از حین بازداشت اولیه این کارگر زندانی تاکنون چهار بار با اراٸه دلایل و مستندات، درخواست رسیدگی به شکایت خود علیه مأمورین امنیتی و انتظامی با موضوع شکنجه بدنی، اخذ اقرار با شکنجه و توهین کلامی و عملی را داشته است و سه بار به دلایل واهی از ورود به رسیدگی خودداری یا با اغماض و اهمال مسلم، بدون توجه به مدارک و دلایل اثباتی، با صدور قرار پرونده را مختومه نموده‌اند.

آقای رئیسی یکی به نعل و یکی به میخ زدن تا کی؟؟ می توانید با کارگران شفاف باشید!؟
هر که نداند محکومان صنفی و مدنی، وکلای آن‌ها وسایر حقوقدانان می‌دانند که تجدیدنظرخواهی و بازبینی احکام در دادگاه‌های تجدیدنظر، حق قانونی هر محکومی است و حقی نیست که با دستور شما، ایجاد شده باشد…

کارگران برآنند: آقای رٸیسی، اسماعیل بخشی حتی در زندان، هم نماینده ما کارگران هفت تپه محسوب می‌شود و همچنان سمت نمایندگی وی پابرجاست، به گفته وی تاکنون مسئولان قوه قضاٸیه از حد شعار فراتر نرفته‌اند.

آری دزد همان دزد است و درد همان درد…..

ولی یکی از دیوار می‌دزدد و یکی از در…

روزسه شنبه دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران اخراجی .
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست های بحق کارگران نیشکر هفت تپه، خواستار بازگشت به کار بی قید وشرط تمامی کارگران اخراجی بوده هرگونه تعرض و دست درازی به حقوق کارگران را شدیدا محکوم می کند.

اتحاد و همبستگی طبقاتی ما کارگران، رمز پیروزی ما کارگران و شکست صاحبان سزمایه و استثمارگران می باشد.با اتحاد و همبستگی به مبارزه خود ادامه دهیم.پیامد کشاکش عوامل خود فروخته کارفر یعنی اعتصاب شکنان با کارگران، صبح چهارشنبه پیام ارسالی کارگران هفت تپه اینگونه به صدا در آمد و اعتصاب شکنان را به جمیع کارگران معرفی کردند :

آقایانی که مانع حضور کارگران در تجمع اعتراضی هستند درحمایت از همکاران اخراجی. مواظب اعمال غیراخلاقی و ناجوان مردانه خود باشند.آقای جعفر کثیر. سرپرست بخش مکانیکی کارخانه (عموی حق مسعود کثیر که دست راست امیر اسدبیگ هست و تمام زیرآب زنی ها را انجام میدهد) با تهدید و اخطار به اخراج، کارگران مکانیک کارخانه را از حضور در اعتصاب منع کرده و اجازه همبستگی بین کارگران را نمیده. عبدالزهرا احمدی، سرپرست کوره آهک هم مانع حضور همکاران کارگر ما در امر اعتصاب است.

این دو نفر خائن به کمک یکدیگر دست به شکاندن اتحاد و برادری و اعتصاب زده اند و باید به تمام کارگران معرفی شوند و با آنها برخورد شدید و جدی انجام گیرد. باقی مدیران و سرپرستان هم باید مواظب کارهای خود باشند و مانع حضور کارگران در اعتصابات نشوند چرا که این حق کارگر است و اتحاد تنها رمز پیروزی و حیات ما کارگران و شرکت است.

درصورت تخلف هر مدیر یا سرپرست و منع کردن کارگران از حضور در اعتصابات، تصاویر آنها منتشر شده تا تمام کارگران این خائنان و نامردان را خوب بشناسند.

با تشکر فراوان از حضور کارگران کشاورزی در اعتصاب امروز، فردا هم تمام کارگران را به ادامه اعتصاب و تجمع اعتراضی دعوت می کنیم و تا حقمان را نگیریم به سر کار برنمیگردیم…. باید این اخراج های سلیقه ای و بی اساس تمام شود.همه با اتحاد میتوانیم جلو این فتنه گری های اسدبیگی را بگیریم.

در۴ مهر ۹۸کذب خبر؛ شکست طرح اعتصاب شکنان:اعتصاب همچنان ادامه دارد و این در حالیستکه خبرگزاری دولتی ایلنا دیروز اعلام کرده بود که کارگران نیشکر هفت تپه به اعتصاب خود پایان داده اند و کارگران به سر کار های خود باز گشته اند.!؟ خبرگزاری ایلنا همچون گذشته نشان داد که هیچ صداقتی در بازتاب اخباری کارگری ندارد و به دلیل منافع جناحی، نمی تواند ادعای یک‌ منبع خبر گزاری مستقل باشد.

روز پنج شنبه، چهارمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران اخراجی برگزار شد .همانطور که روند تا کنونی نشان داده است در جریان‌اعتراض و‌اعتصاب کارگران در هفت تپه، ما شاهد فضای پلیسی برای ارعاب و سرکوب کارگران بوده ایم. در این ارتباط یکی از کارگران‌هفت‌تپه به نام یوسف بهمنی، توسط اداره اطلاعات احضار شده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ضمن حمایت از خواست کارگران ، هر گونه تهدید، ارعاب و احضار کارگران را شدیدا محکوم می کند.

امروزپنج شنبه۴مهرماه۹۸بازهم گل کاشتیدو پُرشورومصمم ترازروزهای قبل حضوریافتید.

همکاران گرامی:

مادرروزهای حساسی قرارداریم ونبایدبگذاریم اعتصابمان باهربهانه ویاقولی ازطرف کارفرمابشکند.
امروزرهبر دردیداری که با مسئولین داشتندصریحاًبه فساددرواگذاری شرکت هفت تپه وسهامداران آن اشاره کرده اندوخواستاربازنگری درواگذاری آن شده اند،پس خواهشی که ازهمه همکاران بالخص برادرانمان درواحدکشاورزی داریم فرداحتمادراعتصاب درب مدیریت شرکت کنیدوبرادرانتان رایاری کنید زیرااگر غفلت کنیم یک عمربایدخفت وخاری این بخش خصوصی راکه دراقدام اخیرش قصداخراج تعدادزیادی ازکارگران راداردراتحمل کنیم. پس ازتمام همکاران خواهشمندیم راس ساعت هشت وسی دقیقه صبح درب مدیریت حضورپیداکنند. تاپیروزی یک قدم مانده است

کارگران هفت تپه در تجمع وسیع امروز جمعه فریاد میزدند؛ اسماعیلو گرفتند ، ما همه بخشی هستیم : سخنان چشمه خاور یکی از کارگران نیشکر هفت تپه در تجمع امروز۵مهر۹۸ در پنجمین روز اعتصاب : اعتصاب تا پای جان ادامه دارد / صدا و سیمای خاین الان کجاست بیاید گزارش تهیه کند / طلاب و بسیجی های دانشجو که در اعتصاب قبلی سینه سپر کرده بودند الان کجان که بیان ببینن ۲۰نفرو اخراج کردند / از واگذاری هفت تپه تا اخراج این ۲۰نفر کارگر همش تخلف وخلاف قانون بوده /کارگران همدل ومتحد باشید/ بدین ترتیب پنجمین روزاعتصاب کارگران هفت تپه و راهپیمایی آنها در حمایت ازلغوخصوصی سازی، بازگشت کارگران اخراجی به سرکاروسایر مطالبات خود در محوطه ی صنعتی شرکت  نیشکرشعارمی دادند:تاحق خود نگیریم ازپای نمی نشینیم.

کارگران اتحاد،زحمتکشان اتحاد / کارگر زندانی آزاد باید گردد.
نه به خصوصی سازی، اداره ی شورایی توسط شوراهای واقعی کارگران
نه سازش ،نه تسلیم، تا تحقق خواسته ها اعتصاب ادامه دارد

بدین ترتیب فضای موجود و سلسله اعتراضات مطالباتی کارگران هپکو و آذر آب و هفت تپه وکارگران شرکت کنتور سازی قزوین دیگر اعتراضات موجود ، چنانچه ازجویبارهای پراکنده خود عبور کنند و برسر یک حق واحد ، رودرویی با سیاست خصوصی سازی یا همان دریافت به موقع حقوق های معوقه خویش که فی المثل کارگران شرکت کنتور سازی بین۲۴ تا ۲۶ماه حقوق نگرفته اند بهم گره بخورند بدل به قدرتی وسیع در سطح همین مطالبه خواهند شد که می تواند کائنات نظام اسلامی را به لرزه وا دارد.

روشن است همگرایی ها، همسویی ها و هم پوشانی مبارزات پراکنده مطالباتی کارگران ، آن حلقه مفقوده جنبش کارگری ما می باشد که باید الزاما بربستر شرایط موجود فراهم آید تا فرصت رودررویی چرخه سرمایه داری موجود را برای سرکوبی کارگران کند سازد. بالطبع این خود کارگران و بستر مبارزات موجود است که می تواند شرایط این همگرایی ها را برای مبارزات جاری و ساری آنها فراهم آورد ، هیچ نسخه از پیش تعیین شده ای از جانب ما نمی تواند راه دشوار،صیقل یابی همسانی و پویایی امر همگرایی ها و تشکلات مستقل سراسری را از اینجا از قوه به فعل در آورد.

این مبارزه دردل شرایط موجود فراهم می آید . تلاش ما همچون گذشته بیش از پیش باید درهمصدایی با مبارزه کارگران و لغو احکام ضد انسانی اعلام شده دستگاه قضایی کشور، بازگشت کارگران اخراجی برسرکار،طرح شعارو برجسته کردن جای معلم و کارگرزندان نیست، طالب آزادی فعالان کارگری و معلمان و زنان و دیگر زندانیان عقیدتی و ایدئولوژیک باشیم و آنرا بدل به جنبشی وسیع و گسترده برای آزادی یکایک آنان در این سوی پهنه جهان نماییم  .

صدای کارگران اخراجی و زندانیان سیاسی در بند باشیم

تا همگان دریابند : که کارگران و زندانیان سیاسی ایران ؛ تنها نیستند !

جمعه  ۵ مهر ۱۳۹۸ برابر جمعه  ۲۷سپتامبر ۲۰۱۹

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 + 2 =

خروج از نسخه موبایل