تعریف طبقات اجتماعی، تاریخچه و ویژگی های طبقه کارگر در ایران – گفتمان نوین چپ؛ بابک فرزام

در برنامه فراسوی گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد، بخش گفتمان نوین چپ، «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار طی گفتگویی با «بابک فرزام» کنشگر سیاسی چپ و فعال کارگری، در خصوص تعریف طبقات اجتماعی، تاریخچه و ویژگی های طبقه کارگر در ایران، صحبت کردند.

«بابک فرزام» کنشگر سیاسی چپ و فعال کارگری، بحث را اینگونه آغفاز کرد: کمونیستها جامعه را به طبقات تقسیم نمی کنند بلکه این جامعه طبقاتی است که به طبقات تقسیم شده و کمونیستها تحلیل طبقاتی را انجام میدهند.

هر روزه جامعه در حال تولید تولید ثروت است اگر منبع ثروت را نفهمیم نمی توانیم تحلیل درستی از طبقات جامعه ارائه بدهیم.ثروت جامعه از جایی می آید که نیروهای مولد جامعه آن را تولید می کنند و این با زدو بندهای اقتصادی و با تجارت به وجود نمی آید.

در ادامه فایل تصویری مربوط به این گفتگو در نشست سراسری فراسوی گذار آمده است. فایل‌های مربوطه را می توانید در شبکه های اجتماعی سامانه گذار نیز دنبال کنید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 2 =