فراسوی گذار به دموکراسی و داد، گفتمان نوین چپ

در این برنامه می‌شنوید گفت‌وگوی “رضا بدیعی” با بخشی از مبارزان، کنشگران و فعالان سیاسی -یدی بلدی و عمر مینایی

امروز شنبه ۲۹ اگوست ۲۰۲۰ برابر با ۹ شهریور ۱۳۹۹

“رضا بدیعی” دیدگاه “یدی بلدی” در رابطه با وظایف مبارزان نوین برای استقرار دموکراسی در ایران را پرسیدند و گفتند؛ “یک مشکل اساسی درون گروه های سیاسی است که نتوانستیم با آن کنار بیایم٬ کشور در حال اضمحلال است ما کی می‌خواهیم برای اتحاد، به حرکت در آیم.”

یدی بلدی گفتند؛ “ما باید پیوند ناگسستنی با گروه های داخل کشور، نهاد های داخل کشور و مبارزان داخل کشور داشته باشیم، مردم تا نریزند کف خیابان هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.” یدی بلدی بر این باور است “در صورتی که اعتراضات و اعتصابات گسترش بیشتری داشته باشد و همسو شود با اعتراضات مدنی، ضربات زیادی به رژیم وارد می کند.”

“رضا بدیعی” خطاب به “یدی بلدی” گفت؛ “شما با من هم نظر هستید که عامل اصلی بحران موجود رژیم اراذل اوباش، حاکمیت استبدادی است که برای رسیدن به منافع شخصی خود از هیچ خیانت و جنایتی دریغ نمی کنند، بنابراین تنها اتحاد و همراهی برای استقرار، دموکراسی و داد است.

” یدی بلدی در پاسخ گفتند؛ “کاملا درست است با شما موافقم”

رضا بدیعی “نباید منتظر ماند تا مردم به خیابان‌ها بیایند، آن وقت در فکر، وحدت و عمل باشیم. مشکلات همگرایی کاری است که باید آگاهانه صورت بگیرد، تا بتوانیم دانسته در این مسیر گام برداریم مردم به زودی به صورت میلیونی به خیابان خواهندآمد.”

در ادامه‌ی همین برنامه: گفتگوی “رضا بدیعی” با “عمرمینایی” فعال کارگری

“عمر مینایی” رابطه‌ی بین جنبش های اجتماعی و گروه های سیاسی رو چنین بیان کرد؛ ” از صد سال گذشته سنت مبارزه به این شکل بوده که، احزاب و گروه های سیاسی به میان مردم رفته‌اند، مبارزات آنها را سازماندهی و رهبری کرده‌اند. رابطه‌ی جنبش های اجتماعی با احزاب از بالا به پایین بوده است.”

ایشان گفتند “در بعد از استقرار حکومت استبدادی جمهوری اسلامی، فعالیت گروه های سیاسی ممنوع و در اثر فشارهای امنیتی، شکنجه، زندان، اعدام وادار به فرار و یا منفعل شدند. عملا میان گروه های سیاسی گسست به وجود آمده است، نسل‌ها تغییر کردند مردم دوباره به میدان مبارزه آمدند.”

“عمر مینایی” در رابطه با گسست اجتماعی گروهای سیاسی جامعه گفت؛ “این گسست هم خوب بود هم بد. خوب بود، چون جامعه در درون خود پیشروان، فعالان و رهبران پرورش داد. نگاه و حرکت از پایین در درون جنبش‌های اجتماعی شکل جدید به خود گرفت. بد بودن چون این شکاف و گسست باعث شد نسل جوان کمتر از تجارب گران بهای نسلهای دیگر مبارز استفاده بکنند.”

در ادامه گفتند “زمینه برای یک اتحاد و همبستگی، مبارزاتی اجتماعی موجود است. این اتحاد و همبستگی از تمام طیف های حکومتی گذر کرده و دنبال یک الترناتیو است که از درون جامعه شکل گرفته باشد.”

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × چهار =