برنامه‌ی فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد؛ گفتمان نوین چپ روز شنبه ۲۹ آگوست ۲۰۲۰

گفتگوی “رضا بدیعی” با اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی

در این برنامه در مورد مسائل و ارائه‌ی راه کارهایی برای برون رفت از بحران، استبداد حاکم بر ایران صحبت می‌شود.
همراه این برنامه “احمد خزایی” پژوهش گر و کنشگر سیاسی چپ، در رابطه با بحران سرمایه داری از دیدگاه “کارل مارکس” صحبت می‌کند.

بنظر کارل مارکس “بحران بخش جدایی ناپذیر از سرمایه است و وجودش هم ضروری است.
برای بخشیدن نظام جدید به تضادها. از بین بردن ساخت های کهنه. رنگ و روغن زدن به مکانیزم های سرمایه.”

احمد خزایی گفتند؛ “یکی از دلایل بحران سرمایه داری، عدم توانمندی قدرت خرید توده های مردم است.”
همچنین یاد آور شدن، پیامد بحران سرمایه داری ۱۹۳۰، جنگ جهانی دوم بود که در جریان این جنگ تقاضا برای برخی کالاها رونق گرفت و سرمایه تا حدی توانست بحران خود را حل کند.
از طرف دیگر طبقه‌ی کارگر هم به خاطر سازمان‌یابی و تشکیل دادن اتحادیه‌های کارگری از قدرت رزمندگی بیشتری برخوردار گردید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار − 2 =

خروج از نسخه موبایل