گفتمان نوین چپ از “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد” شنبه ۱۵شهریور ۱۳۹۹. اجرا: رضا بدیعی

در این برنامه اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیسم علمی، در خصوص تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از بحران استبداد حاکم بر ایران صحبت می کنند.

گفتگوی “رضا بدیعی” با “بابک فرزام” نویسنده و کنشگر سیاسی چپ. در این گفتگو با رویکرد، نقطه نظرات کارل مارکس و راه های برون رفت از بحران سرمایه پرداخته شده است.

“بابک فرزام” در رابطه با بحران چنین گفت؛ “مارکسیسم هیچ برنامه ای برای حل بحران سرمایه‌داری ندارد. مارکسیسم معتقد است راه حل بحران‌های سرمایه‌داری بسیار عدیده است. تنها و تنها راه حل، نابودی سیستم سرمایه‌داری است. کمونیسم مرحله‌ای مشخص از تکامل جامعه است.”

ایشان در ادامه گفتند؛ “اساس تولید سرمایه‌داری که بحران‌زا نیز است، تولید برای سود است. اما هدف جامعه سوسیالیستی، تولید برای نیاز است.”

همچنین گفتند؛ “اولین دولت پیروزمند سوسیالیستی که طبقه‌ی پرولتاریای جهان را پایه گذاری کرد، اتحاد جماهیر شوروی بود.” ایشان به طرح نپ و به رسمیت شناختن تولیدات خرد در اتحاد جماهیر شوروی اشاره کرد.

“بابک فرزام” در رابطه با ایران گفت؛ “اگر در ایران انقلاب سوسیالیستی قرار است انجام بگیرد این انقلاب، بار دموکراتیک دارد.”

“رضا بدیعی” در نگاه “بابک فرزام” به انقلاب شوروی گفت: شما در سخنانت ۵ سال اول یعنی تا سال ۱۹۲۲ را در واقع حکومت سوسیالیستی و شورایی می‌دانید، از آن به بعد را یا انحراف و یا بازگشت از شیوه‌ی سوسیالیستی می‌دانید. امیدوارم علل و علت این انحراف را در جلسه‌ی بعدی توضیح دهید.

رضا بدیعی در ادامه توضیح داد و گفت؛ “انقلاب کبیر شوروی اولین انقلاب‌ مردمی جهان بود، نه فقط برای آزادی بلکه برای حل مشکل اقتصاد. این انقلاب چهره‌ی جهان را عوض کرد. اگر این انقلاب به آن اهدافی که کارل مارکس به آن اشاره کرده نرسیده است، ولی به هیچ وجه به این معنا نیست که تغییرات شگرف آن در جهان نادیده گرفته شود.” رضا بدیعی تاکید کردند که آینده‌ی بشریت در گرو انقلاب سوسیالیستی دمکراتیک است.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × پنج =

خروج از نسخه موبایل