برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد.” گفتگوی رضا بدیعی با عمر مینایی و یدی بلدی

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد،” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است.

شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰- ۳ آبان ۱۳۹۹

بخش اول

در این بخش از برنامه گفتمان نوین دموکراسی آقای “یدی بلدی” از سوم آبان به عنوان یک روز تاریخی از مبارزات مردم ایران نام برد.
ایشان گفتند: ۴۲ سال پیش در سوم آبان ۱۳۵۷ یک هزار زندانی سیاسی به دستان توانای مردم از زندان رژیم سابق رها شدند، اما دریغ و افسوس که بعد از آزادی از این زندان به زندانی دیگر افتادیم که میلیون‌ها همبند دارد. امیدوارم روزی برسد که هیچ زندانی سیاسی وجود نداشته باشد.

رضا بدیعی:با توجه به تحولاتی که در خارج و داخل ایران در حال وقوع است موضع کنشگران و همراهان مردم چگونه خواهد بود؟

“عمر مینایی” به حکم ۱۰۹ سال زندان و ۲۵۹ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان بهبهان اشاره کرد و در ادامه سخنان خود چنین گفت: هر جا ظلم و ستم وجود داشته باشد اعتراض و مبارزه وجود دارد.
ایشان به منافع مشترک حاکمان در کشورهای مختلف اشاره کردند و گفتند: منافع مردم زحمت‌کش و ستمدیده هیچ هم‌خوانی و همگرایی با هیچ حکومتی ندارد، چون عامل ستم و بی‌عدالتی خود این حاکمان هستند. اگر در کشورهای غربی و اروپایی مردم آن‌ها به نسبت مردم ایران از امکانات و رفاه بیشتری برخوردار هستند، نتیجه سال‌ها مبارزه بوده ‌است نه انسان‌گرایی و انسان دوستی حاکمان آن‌ها. برقراری سیاست دولت رفاه و خدمات اجتماعی به خاطر ترس از سوسیالیسم بود.
همچنین گفتند: عامل جنگ و خشونت در کشورهای خاورمیانه همین کشورهای غربی و پیشرفته هستند. بنابراین منافع مردم ستمدیده، آزادی‌خواه و برابری طلب همه این کشورها به هم گره خورده است. ما هر کجا که هستیم باید از جنبش‌های پیشرو برای رسیدن به عدالت و برابری حمایت کنیم.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × دو =

خروج از نسخه موبایل