همگرایی و اتحاد میان آزادی‌خواهان و عدالت محوران امکان‌پذیر است

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است.

شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰ برابر با ۶ دی ماه ۱۳۹۹، در بخش سوم این نشست “رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار بیان نمودند که؛ محتوای اصلی مبارزات کنشگران در وهله اول استقلال و سپس کوشش در راه آزادی و عدالت اجتماعی است. رویکرد تمام نیروهای دموکراسی خواه در پندار ، گفتار و کردار آنها تجلی می‌یابد. آنجا می‌توان قضاوت کرد که ‌آیا دموکراسی و حکومت قانون مدنظر آنها است و یا خیر.

در ادامه پاسخ دکتر فرهنگ را درباره اینکه “چه فعالیتهایی در همگرایی نیروهای دموکراسی خواه انجام شده است؟” را خواهیم شنید.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده − سیزده =