آرش گنجی مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران جهت تحمل محکومیت خود به زندان اوین احضار شد

آرش گنجی مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، که پیشتر توسط شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران، به یازده سال حبس محکوم شده بود. طی دریافت نامه ای از سوی این دادگاه جهت تحمل محکومیت خود احضار شد.

به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ آرش گنجی مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، روز شنبە بیست و چهارم مهرماە ١۴٠٠، طی احضاریه‌ای جهت تحمل احکام صادر علیه خود احضار شد.

این مترجم؛ در تاریخ یکم دی ماە ١٣٩٩، توسط  نیروهای امنیتی تهران، در منزل شخصی خود بازداشت شده بود. و سپس بە بازداشتگاە وزارت اطلاعات بند «٢٠٩» زندان اوین منتقل شد.

آرش گنجی، مدتی بعد از انتقال بە بند عمومی زندان اوین، در تاریخ بیست و نهم دی ماە ١٣٩٨، با تودیع وثیقە «۴۵٠» میلیون تومانی از زندان اوین بە صورت موقت آزاد شد.

جلسە اول دادگاه آرش گنجی در تاریخ بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۹، برگذار شد و قاضی مقیسە میزان وثیقە را بە «سه میلیارد» تومان افزایش داد.

جلسە دوم دادگاه آقای گنجی در تاریخ نهم آذر ماە سال ۱۳۹۹، با حضور وکیل برگذار شد، اما آقای گنجی بە خاطر علائم مشکوک بە ویروس کرونا در این جلسە دادگاە حاضر نشد.

لازم به یادآوری است: آرش گنجی قبلا توسط شعبە بیست و هشتم دادگاە انقلاب تهران بە یازده سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط دادگاە تجدیدنظر عینا تایید شد.

آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران،  کتابهای« « مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر »و«غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» را ترجمه کرده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

19 + هجده =

خروج از نسخه موبایل