اعلام همبستگی با مبارزه طبقه کارگر ایران

مدت زمان اندکی از روی کارآمدنٍ دولت جدید که با شعارٍ رفع فساد و برقراری عدالت اجتماعی روی کار آمده است نمی‌گذرد. اما در همین چندماه طبق پیش‌بینی اکثریت مردم، مشخص شد که شعارهای مذکور فقط کاربرد انتخاباتی داشته و قرار نیست تغییر مثبتی در زندگی کارگران و زحمت‌کشان کشور صورت پذیرد.

تورم افسارگسیخته، فشارهای معیشتی، تبعیض، محدودیت‌های بیشتر و احضار، بازداشت و پرونده‌سازی برای فعالان کارگری، صنفی و دانشجویی، عرصه را بر آنان تنگ‌تر کرده است. اما با این وجود آنها هر روز صدای اعتراض خود را با هرمی راسخ‌تر و اراده‌ای قویتر بلند می‌کنند.

همزمان با سالگرد خیزش مردم در آبان خونین ۹۸، اعتراض و اعتصاب کارگران و کشاورزان در کارخانجات و واحد‌های تولیدی سراسر کشور و انسجام معلمان در بیان خواسته‌های به حقشان نشان می‌دهد اراده حاکمیت برای سرکوب صدای آزادی و عدالتخواهانه زحمت‌کشان و طبقه کارگر ایران نه تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه آن را منسجم‌تر و قویتر می‌کند.

من به عنوان یک فعال کارگری که به جرم حق خواهی و عدالت‌طلبی در زندان اوین محبوس هستم ضمن پافشاری مجدد بر آرمانهای طبقه کارگر دست تک‌تک مبارزان و فعالان طبقه کارگر ایران را می‌فشارم و خود را در کنار آنها می‌پندارم. امیدوارم آنها نیز بر اعتراض و اعتصاب به حق خود تا رسیدن به نتیجه پافشاری کنند و بدانید و آگاه باشید که به هیچ وعده و شعار حاکمیت در مقابله با فساد و برقراری عدالت نمی‌توان دلخوش نمود. بلکه هر بهبودی در شرایط زندگی نتیجه مبارزه، مقاومت و پیشروی توده‌های کار و زحمت است. چرا که چاره زحمت‌کشان وحدت تشکیلات است.

سجاد شکری
۲۶ آبان ۱۴۰۰
زندان اوین

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × پنج =

خروج از نسخه موبایل