اتحاد و همبستگی با مردم ایران

اتحاد و همبستگی با  مردم ایران

با توجه به گفتمان های اخیر واضح است که به زودی این حکومت استبدادی نیز سرنگون میشود و مردم آگاه و آزادیخواه با همدلی و همراهی با یکدیگر میتوانند برای استقرار دموکراسی و داد و داشتن یک حکومت دموکراتیک اقدام نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده − پنج =

خروج از نسخه موبایل