دموکراسی از زمانی آغاز می شود که تلاش کنیم با آن زندگی کنیم

دموکراسی از زمانی آغاز میشود که تلاش کنیم با آن زندگی کنیم

از منظر جامعه شناسی باید از نبایدها و کمبودها صحبت کرد باید اقرار به اشتباهات کرد . ما میدانیم که جامعه ما یک جامعه دیکتاتور زده است و حقیقت را باید پذیرفت.

برای انکه چرخ را از نو نسازیم باید بر اساس توسعه سیاسی و تغییرات فرهنگی باید به این نکته توجه داشته باشیم که از روزی که تلاش کردیم برای ایجاد دموکراسی در واقع اولین قدمها پیش خواهد رفت. برنامه همراهان مردم ایران گفتگوی کی قباد- روز شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱ – ۲۷ آذر ۱۴۰۰

SHOW LESS

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × یک =

خروج از نسخه موبایل