نقش ویرانگر لمپنیسم در کودتای ۲۸ مرداد و تداوم آن در «جنبش زن، زندگی، آزادی»

یداله بلدی: براساس اسناد و مدارک و خاطراتی که از ناظران کودتای ۲۸ مرداد وجود دارد نقش گندە‌لات‌ها و نوچه‌های آنان در کودتای ۲۸ مرداد آشکار و انکارناپذیر است.

یکی از موارد اثبات این واقعیت عکس یا در واقع سند گویاییست که نشانگر نقش آنان در این کودتاست. در تصویری که محوطه کاخ مرمر را پس از کودتا نشان میدهد، پنج نفر از گندە لاتهای معروف تهران با تاج های گل در برابر شاه ایستاده اند. این پنج نفر عبارتند از طیب حاج رضایی باجگیر میدان بار امین السلطان، حسین رمضان یخی باجگیر خیابان مولوی و باغ فردوس، اکبر گیل گیلی، محمود مسگر و حسن سعله ای. این سه گنده لات آخر باجگیرهای قلعه شهر نو بودند که از زنان تن فروش باج می‌گرفتند، زنان تن فروش که هیچ قانونی از آنان حمایت نمی‌کرد، مورد ارعاب و تهدید و حتی تهدید بقتل از سوی این لاتها و باج‌گیر ها قرار می‌گرفتند و ناچار بودند بیشتر درآمد خود را به باجگیرها بدهند تا جان خود و خانواده شان در امان باشد و خود با تنی رنجور و خسته به کلبه های محقر شان پناه می‌بردند و باجگیرها در کافه ها و کاباره‌ها به خوشگذرانی مشغول میشدند. در عکس شعبان جعفری و ناصر جیگرکی غایب اند “شعبان خان “که جایگاه ویژه ای داشت و ناصر جیگرکی بعدا با لباس تشریفاتی بە دربار شرفیاب شد، هرکدام از این گندە لاتها پاداش قمه کشی‌ها و چماقداری خود در روز ۲۸ مرداد، را دریافت کردند. امتیاز واردات “موز”به طیب حاج رضایی اهدا شد و ناصر جگرکی به ریاست صنف جگر فروش‌ها رسید. بقیه الوات نیز از سفره رنگین دربار بی نصیب نماندند. هرکدام از گنده لاتها دارای دهها نوچه گوش به‌فرمان بودند که در کودتا نقش آفرینی کردند.

اکنون پس از ۷۰ سال طرفداران نظام پادشاهی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود یعنی بازگشت سلطنت با توسل به همان شیوه های لاتها و لمپن‌ها در برابر طیف جمهوری‌خوهان و تمامی جریاناتی که خواهان بازگشت سلطنت نیستند صف آرایی می‌کنند وبا عربده کشی و فحاشی و هتاکی و گاهی برخورد فیزیکی وارد مقابله با دیگر نیروهای سیاسی میشوند. تفاوت این نحله با پیشکسوتان خود در این‌ است که از ظاهری آراسته برخوردارند و اغلب تحصیلکرده هستند اما از نظر هتاکی و اتهام زنی از پیشکسوتان خود فراتر رفته و حتی از عمل شنیع تعرض جنسی نیز شرم نمی‌کنند و با این عمل زشت خویش مباهات هم میکنند و اگر قوانین کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی اجازه می‌داد بدون شک به قمه و چماق نیز مجهز می‌شدند.

تاسف بار اینکه درحالی‌که زنان در ایران در صف مقدم مبارزه دلاورانه در برابر مزدوران رژیم ایستاده‌اند برخی از زنان طرفدار نظام پادشاهی نیز از هتاکی و فحاشی فروگذار نیستند.

پدیدار شدن جریان سلطنت طلبی پیامد جنایات و ستم بی حد و حصری‌ست که جمهوری اسلامی بر مردم روا داشته است.

طیف های گوناگون جریانات سلطنت طلب در خارج از کشور.

۱: بازماندگان، کارگزاران، سرمایه داران، ثروتمندان و بعضی از هنرمندان دوران شاه که اغلب در لوس آنجلس زندگی می‌کنند، هستند. این طیف هرچند در هتاکی ها شرکت ندارند اما بشدت ضد جمهوری‌خواهی هستند و از سلطنت طلبان حمایت مالی می‌کنند. این گروه‌ها به‌هیچ‌وجه دغدغه زندگی مردم در ایران را ندارند، چنان‌که در هنگام وقایع طبیعی، مانند سیل و زلزله کە در کشور رخ می دهد، از یاری به هم‌وطنان خود دریغ می‌ورزند و فقط بە دنبال کسب موقعیت از دست رفته خود هستند.

۲؛ افرادی از طبقه متوسط و میانسال که در سال‌های اخیر به اروپا و آمریکای شمالی مهاجرت کرده‌اند این طیف با مقایسه دو رژیم از نظر اقتصادی و اجتماعی رژیم پیشین را ترجیح می‌دهند اما هتاک و فحاش نیستند و در تجمع‌هایی کە توسط فحاشان سلطنت طلب تشکیل می شود شرکت نمی کنند.

۳: جوانانی که در سالهای اخیر بر اثر تبعیض و بیکاری و دیگر مشکلاتی که رژیم بر آنان روا داشته با صرف هزینه به کشورهای خارجی پناهنده شده اند. این‌ها جوانان پرشور هستند اما آگاهی سیاسی چندانی ندارند و”علم‌دار” شاه الهی ها هستند.

۴؛ گروهی از اصلاح طلبان که بە خارج کشور آمده اند و اغلب در رسانه های فراگیر و پربیننده و در مصاحبه ها و مناظره ها شرکت میکنند. این گروه با تشکیل جریاناتی مثل “فرشگرد “کە بە رغم داشتن امکانات تبلێغی وسیع نتوانستند موفقیتی بدست آورند و اینک “حزب ایران نوین “را تشکیل داده اند. این گروه بشدت ضد نیروهای جمهوریخواه، چپها، مجاهدین خلق و ملی گراها هستند و سلطنت طلبی را مترادف میهن پرستی وانمود میکنند. این گروه که عنوان شاه الهی زیبنده آنان ست، جریانات غیر خودی را تجزیه طلب، بیگانه پرست، پنجاه و هفتی ها و ارتجاع سرخ و سیاه می‌نامند و شاه الهی ترین طیف سلطنت طلب هستند.

۵: حضور ساواکی‌ها در صحنه تظاهرات:

افزایش شکنجە در رژیم اسلامی نسبت بە رژیم گذشتە باعث بە صحنە آمدن ساواکی‌ها و شکنجە گران رژیم سلطنتی و بعضی از مقامات ارشد ساواک هم‌چون ثابتی شدە است.

حامیان سلطنت طلب ساواکی ها و شکنجە گران تصاویر افرادی چون پرویز ثابتی، مدیر کل و سرشکنجه‌گر ساواک در نمایشات سلطنت طلبان ظاهر شد تا بە خود و سازمان شکنجه گر ساواک مشروعیت ببخشد. اما اعمال و رفتار ثابتی و نوچه های شکنجه گرش در تاریخ مبارزات مردم ایران فراموش ناشدنی ست “رسولی” یکی دیگر از شکنجه گران که در لوس‌انجلس زندگی می‌کند و سه زندانی به‌نام‌های مهوش جاسمی، پرویز حکمت جو و معصومه طوافچیان را در زیر شکنجه بە قتل رسانده با وقاحت در تظاهرات سلطنت طلبان شرکت کرده بود. پرویز فراستی یکی دیگر از شکنجە گران ساواک در گردهمایی شاه الهی ها شرکت و علیه جریانات سیاسی مخالف سلطنت سخنرانی میکند.

6 ” آقای رضا پهلوی و خانواده و اطرافیان آنها کاملا آگاهانه و زیرکانه با شعارهای طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی در جهت خواسته خود حرکت می‌کنند ایشان هر چند هتاکی های هواداران خود را تلویحا محکوم می‌کند اما هیچ‌گاه قاطعانه با شاه الهی ها برخورد نکرده‌است. او هم‌چنین مخالفت اش با شعار سخیف ” مرگ بر سه مفسدین ملا، چپی، مجاهدین” که اولین بار توسط همسر ایشان مطرح شده است را تاکنون محکوم نکردە است وخانم پهلوی از خانواده‌‌های ده‌ها هزار جانفدا و شکنجه شده شرم نمی‌کند که این شعار انسان ستیز را بر زبان می‌راند.

مجموعه سلطنت طلبان از حمایت بیدریغ رسانه های فراگیر برخوردارند و رسانه های ایران اینترناشنال، من و تو و ایران آریایی “نژاد پرست” مبلغ و بلندگوهای ی “شاهزاده” هستند. صدای امریکا و بی بی سی نیز زیرکانه خط سلطنت خواهی را پیش میبرند.

جریان سلطنت طلب با تمام امکانات خود تلاش میکند تا جنبش عظیم زن زندگی آزادی را بنفع خود مصادره کند، اما جوانان وزنان پیشتاز جامعه ما که علیه استبداد بپا خاسته اند بە همراە فعالین سیاسی خارج از کشور که برای آزادی، دموکراسی و عدالت مبارزه میکنند از چنان آگاهی سیاسی برخوردارند که اجازه نخواهند داد بار دیگر استبداد بر سرزمین مان تسلط یابد.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج + 13 =

خروج از نسخه موبایل