سپهرداد گرگین؛ خواستن را آموختن و در کنار گلبرگ‌هایش خانه کردن

سپهرداد گرگین: خواستن را آموختن
و در کنار گلبرگ‌هایش خانه کردن- مدت‌های مدیدی است که موضوع خواستن آزادی و عدالت اجتماعی در ایران و بطور کلی خاورمیانه فکر مرا به این مشغول ساخته است که آیا مردمان ما به درک علمی و انسانی از مقوله‌ی خواستن رسیده اند!؟ اینکه واقعن اگر کسی درک کند که چیزی را باید داشته باشد تا بتواند به زندگی ادامه بدهد و در روند جاری زندگی قرار بگیرد!!
شاید بتوان موضوع را روشن‌تر ساخت اگر که تفاوت‌های درک غریزی و درک تحقیقی و سنجیده‌ی علمی را تشخیص بدهیم!
آیا واقعن مردم ما خواهان آزادی هستند و خواهان عدالت اجتماعی و یک زندگی انسانی!؟
منظور من به‌طور مشخص این است که “خواستن” برای هر چیزی به یک درک احتیاج دارد تا بتواند آنرا از قوه به فعل در آورد! واقعن باید به ضرورت و درک از “خواستن” رسید! آیا مردم ما به درک خواستن آزادی رسیده‌اند!؟
بررسی‌های آماری شاید اعدادی را بتواند بازگو کند، اما مهم در میدان عمل زندگی است که این سئوال را رک و پوست کنده همه باید از خویش بپرسیم که آیا به درک و ضرورت این خواسته‌ی آزادی و عدالت اجتماعی و داشتن زندگی انسانی رسیده‌ایم !؟
معیارهایتان چیست، میزان و سنجش تان کدامند!؟

در همین رابطه درک از خواستن، من چکامه‌هائی را که در دو کتاب مختلفم هست برایتان انتخاب کرده‌ام !
بعنوان هدیه‌ی آخر هفته برایتان در این صفحه به یادگار می‌گذارم و از شما التماس تفکر دارم که از خود بپرسید درک شما از این “خواستن” ها چیست! و چگونه عملی‌اش میسازید!؟

ترانه‌ها و آرزوها‌
(۴)

خواستن را آموختن
و در کنار گلبرگ‌هایش خانه کردن
و برایش نغمه خواندن
فریاد کشیدن
جامه دریدن
سینه چاک دادن
و فدا شدن
در هر کوچه و خیابانش را
برای این خواب آلودگان متحرک
می‌خواهم
و هر کدام را نصیبی از آن‌ها!
عشق به داشتن را
و توان یافتن را
آری
توان یافتن را
آرزوئی است
هر لحظه
در رویایم
برای تو
و برای خویش
و شمایان بیشمار .
برگرفته از کتاب ” ترانه ها و آرزو ها ” سپهرداد گرگین

به پیروان ۳

پیام را باید شنید
چه کسى میداند
کدامین سرگشته به قلّه نزدیک تر است ؟!
پیام را باید شنید
پیام را هنگامیکه
کودکان گرسنه گریه میکنند ،
دستهاى کار زخمى ،
و قلبهاى شکسته هراسانند
میتوان از هر گوشه و کنارى شنید
پیام را
با گوش جان باید شنید .
به خواستن هایمان بیندیش
که این پیام برخاسته از آن است .

برگرفته از کتاب “به پیروان” سپهرداد گرگین

اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مطالب ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی‌به دموکراسی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نه − هشت =

خروج از نسخه موبایل