منابع مالی

سامانه دموکراسی و داد مستقل است و از هیچ سازمان، حزب، نهاد و دولت و یا ارگان غیردولتی بودجه دریافت نمی‌کند.

تمامی هزینه‌های جاری راه‌اندازی وب‌سایت، نگهداری و امنیت، شارژ نرم‌افزارهای مورد استفاده، برگزاری نشست‌ها و حقوق نیروی انسانی ماهر برای سامانه دموکراسی و داد، از طریق جمع‌آوری کمک‌های داوطلبانه عمومی و از سوی مردم به صورت عام تامین شده و در پایان هر دوره مالی، از سوی گذار صورت هزینه‌ای از دریافتی‌ها و مبالغ هزینه‌ها تحت عنوان “گزارش مالی سامانه دموکراسی و داد” به اطلاع حامیان مالی خواهد رسید.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

19 − 16 =

خروج از نسخه موبایل