مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا (مجموعه مقاله)

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/Qt4kX1

نویسنده: هال دریپر، مونتی جانستون

ترجمه: سوسن روستا، ح. ریاحی، م. مهدی‌زاده

نشر بیدار: بی‌تا

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 3 =

خروج از نسخه موبایل