کلیدواژه: آزادی مهدی قلیان

مهدی قلیان با سپردن وثیقه آزاد شد

مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان با سپردن وثیقه به صورت موقت آزاد شد. به گزارش گذار، روز جاری، دوشنبه ۸ بهمن‌ماه، مهدی قلیان برادر سپیده قلیان که صبح روز یک‌شنبه ۳۰ دی‌ماه در منزل پدری...