کلیدواژه: آمریکا با سینا بسطامی

مروری بر اخبار روز در آمریکا با سینا بسطامی

https://youtu.be/713_QpBAStQ قضیه مذاکرات با ایران، مستقر شدن تجهیزات نظامی روسیه در اکراین و موضوع جلوه دادن چین بعنوان یک دشمن عقیدتی برای آمریکا - از جمله موضوعاتی است که روز شنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱- ۲۰...