کلیدواژه: آوارگان ایرانی

محمدحسین سپهری

محمدحسین سپهری: جمهوری اسلامی پول مردم را صرف خرید ساچمه برای کور کردن می‌کند

یکی از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی، در پیامی صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد، جمهوری اسلامی را با هیتلر و طالبان مقایسه کرد. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، محمدحسین...