کلیدواژه: اثر منفی تحریم ها

حسن نائب هاشم

اثر منفی تحریم ها باعث رشد فساد در جمهوری اسلامی است

https://youtu.be/3aL9nzfdcTI تحریم ها برای جمهوری اسلامی فرصتی است تا ناکارآمدی خود را توجیه کند در حالیکه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در خارج از کشور دست کسانی است که بااصطلاح امین جمهوری اسلامی هستند. گفتگوی...