کلیدواژه: اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران

پروین محمدی

پروین محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران جهت تحمل محکومیت حبس احضار شد + سند

بر اساس ابلاغیه ای که از سوی شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سی و سه تهران صادر شده است، پروین محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران می...