کلیدواژه: استرداد

موافقت مقامات قضایی ایران با استرداد مریوان کرکوکی زندانی سنی مذهب به کشورش عراق

مریوان کرکوکی (نجف عبدالرحمن)، زندانی سنی مذهب اهل عراق، اوراق استرداد خود به کشورش را در زندان امضا کرد. روز سه‌شنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۸، مریوان کرکوکی (نجف عبدالرحمن)، زندانی سنی مذهب اهل عراق در حضور...