کلیدواژه: اعتراضات بازنشستگان و کارگران

حمله داعش به چند روستا در کردستان عراق

https://youtu.be/et-tf4kGHfc تحصن و اعتراض معلمان در سراسر کشور ، اعتراضات بازنشستگان و کارگران و همچنین موضوع برجام که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار به مردم ایران ضرر رسانده است و باعث فقر و محرومیت اقشار بیشتری...