کلیدواژه: اعتراضات توده ای

ترس و وحشت جمهوری اسلامی از دادگاه مردمی آبان۹۸

https://www.youtube.com/watch?v=XqSiVU0KHd8&ab_channel=GozaarNet مریم مرادی در بخش دوم از برنامه همراهان مردم ایران به مهمترین رویدادها اشاره نموده اند از جمله : دادگاه مردمی آبان ۹۸-ترک تحصیل دانش آموزان - حضور گسترده ی زنان در عرصه ی...