کلیدواژه: اعتراض به سرکوب و اختناق در ایران

دوم آذر سالگرد درگذشت زنده یاد غلامحسین ساعدی

غلامحسین ساعدی معروف به گوهرمراد از بزرگ‌ترین نویسندگان معاصر ایرانی در دوم آذر ۱۳۶۴ بدرود حیات گفت. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ غلامحسین ساعدی پس از انقلاب با سرکوب هنرمندان و دگراندیشان از...