کلیدواژه: اعلام اعتصاب

اعتصاب کارگران ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز

شماری از کارگران شرکت خدمات و ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز،در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی، فعالیت کاری خود را متوقف و اعلام اعتصاب کردند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ شماری از...