کلیدواژه: افسانه امامی

افسانه امامی شهروند بهایی از زندان آزاد شد

افسانه امامی، شهروند بهایی، روز گذشته با تأمین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان اوین آزاد شد. مأموران امنیتی ۱۳ بهمن این شهروند بهایی ساکن تهران را در منزلش بازداشت کرده بودند....

بازداشت افسانه امامی شهروند بهایی در تهران

نیروهای امنیتی، افسانه امامی، شهروند بهایی ساکن تهران را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. به گزارش گذار، نیروهای امنیتی، افسانه امامی، شهروند بهایی را ۱۳ بهمن ۹۷ ساعت ۱۱ شب در منزل شخصی‌اش...