کلیدواژه: اقتصاد ایران

جلسه‌ی پرسش و پاسخ تلگرامی با موضوع “اقتصاد و صنایع ایران در ۶۰ سال گذشته و آینده آن” مهمان برنامه؛ “محمد رحمان‌زاده هروی” نویسنده...

جمعه اول اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ فوریه ۲۰۲۱ برخی از سوالات مطرح شده در جلسه پرسش و پاسخ به این شرح بود: نقش سیاست خارجی ایران در سطح بین‌المللی که منجر به تحریم اقتصاد ایران...

جلسه‌ی پرسش و پاسخ تلگرامی با موضوع “تو در تویی نهادی، بودجه‌ریزی ضد انباشت اجتماعی‌گرا و تداوم بحران‌ها.” مهمان برنامه؛ “دکتر علی دینی ترکمانی”...

جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ برخی از سوالات مطرح شده در جلسه‌ی پرسش و پاسخ به این شرح بود: بخش عمده ای از بودجه امسال از درآمدهای ناپایدار خواهد بود. لطفا تاثیرات...

گفتگو با رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی در سلسه گفتمان‌های گذار از حکومت اسلامی به دموکراسی (بخش دوم و پایانی)

در ادامه سلسه گفتمان‌های گذار از حکومت اسلامی به دموکراسی، «رضا قریشی» برخی از دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را در این زمینه با مخاطبان گذار به اشتراک گذاشت. به گزارش گذار، در بخش دوم و...

گفتگو با رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی در سلسه گفتمان‌های گذار از حکومت اسلامی به دموکراسی (بخش اول)

در ادامه سلسه گفتمان‌های گذار از حکومت اسلامی به دموکراسی، «رضا قریشی» برخی از دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را در این زمینه با مخاطبان گذار به اشتراک گذاشت. به گزارش گذار، در بخش نخست این...