کلیدواژه: اقتصاد دانان ایرانی

همراهان مردم ایران

دوران گذار و آینده ایران

https://www.youtube.com/watch?v=qgdf0BZv-Oo اقتصاد رانتی ، فاسد و ناکارآمد که ۹۸% در دست سپاه است . این اقتصاد بیمار باید توسط اقتصاد دانان ایرانی اصلاح شود - گفتگوی میهمانان و همراهان مردم ایران - شنبه ۱۲ مارس...