کلیدواژه: الهام رسولی

احکام حبس و جریمه نقدی دو فعال مدنی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

احکام حبس و جریمه نقدی دو فعال مدنی ساکن تهران از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. به گزارش گذار، ۱۲ سال حبس تعزیری محمود معصومی و ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل...