کلیدواژه: الهام رسولی باغی

الهام رسولی باغی برای اجرای حکم فراخوانده شد

الهام رسولی باغی، فعال مدنی ساکن تهران، از سوی اجرای احکام دادسرای «شهید مقدس» فراخوانده شد. به گزارش گذار، الهام رسولی باغی که پیش‌تر به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از یک‌سال حبس محکوم...

احکام حبس و جریمه نقدی دو فعال مدنی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

احکام حبس و جریمه نقدی دو فعال مدنی ساکن تهران از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. به گزارش گذار، ۱۲ سال حبس تعزیری محمود معصومی و ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل...