کلیدواژه: انتقال

انتقال اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی و چند متهم دیگر به زندان اوین

اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و امیر (علی) امیرقلی از فعالان کارگری بازداشتی به همراه چند متهم دیگر به زندان اوین منتقل شدند. روز یک‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، سپیده قلیان از زندان سپیدار اهواز و اسماعیل...