کلیدواژه: اکبر آزاد

نوشتاری از اکبر آزاد در اعتراض به روند غیرقانونی بازداشت عباس لسانی

اکبر آزاد؛ با توجه به اینکه آقای عباس لسانی چندین ماه است به شیوه غیرقانونی محبوس شده و از ابتدایی‌ترین حقوق مدنی و شهروندی خود محروم گشته‌اند، لذا لازم به یادآوری و تأکید می‌داند: فعالان...