کلیدواژه: بازداشتگاه موقت آگاهی کرج

روایت پروین محمدی از ۱۶ روز حبس در زندان آگاهی کرج

پروین محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که به تازگی حکم یک سال حبس او پس از تائید در دادگاه تجدید نظر و ارسال به اجرای احکام، ابلاغیه اجرای حکم را دریافت...