کلیدواژه: بازداشتگاه وزرا

بازداشت یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی/ ویدئو

«یاسمن آریانی» فعال مدنی و مادر وی «منیره عربشاهی» از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گزارش گذار، «یاسمن آریانی»، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ در کرج و...