کلیدواژه: بازنشستگان تأمین اجتماعی

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

بازنشستگان: همسان سازی کجا بود، دروغ تزویر ریا بود

بار دیگر و به رسم "یکشنبه های اعتراضی" در روز یکشنبه ۲۸ آذر بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر منجمله شهرهای خرم آباد، کرمانشاه، رشت، اراک، تبریز و بجنورد تجمع کردند. همزمان، بازنشستگانِ صندوق...