دوشنبه 11 دسامبر 2023 تهران 19:19

کلیدواژه: بازگشایی مدارس در بحران کرونا

مروری بر خبر در هفته‌ای که گذشت به زبان کردی٬ تهیه و اجرا: یداله بلدی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، «یداله بلدی»، جامعه شناس و کنشگر سیاسی، به مرور و تفسیر اخبار هفته اخیر به زبان کُردی پرداخت. در روز شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ برابر...

مروری بر خبر در هفته‌ای که گذشت٬ تهیه و اجرا: مریم مرادی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد "مریم مرادی" روز شنبه ۱۵شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۵ سپتامبر ۲۰۲۰، گزارشی از برخی وقایع یک هفته اخیر ارائه داد. سرکوب خونین اعتراضات ‌آبان ۹۸...