چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ تهران ۲۰:۱۲

کلیدواژه: بیانیه سازمان کردستان حزب کمونیست ایران