کلیدواژه: بیانیه معلمان در حمایت از اعتراضات سراسری

بیانیه ۴۵۰ معلم در رابطه با اعتراضات سراسری

به دنبال وقوع اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ در ایران ۴۵۰ نفر از معلمان شاغل و بازنشسته از سراسر ایران، بیانیه مشترکی را صادر کردند. متن این بیانیه و اسامی امضا کنندگان بیانیه به...