کلیدواژه: بیانیه همراهان مردم ایران

در حمایت از بیانیه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در ضرورت منع برخورد خشونت‌بار با اعتراضات مردمی

ما امضاکنندگان زیر ضمن حمایت از «بیانیه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، از سوی جمعی از فعالان سیاسی و مدنی» و در همراهی با مبارزات مدنی و اجتماعی در ایران، که از خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶ به...