کلیدواژه: بیانیه پزشکان

بیانیه ۱۵۰ پزشک ایرانی در اعتراض به سرکوب معترضان در اعتراضات آبان

جمعی از جامعه پزشکان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از خشونت و سرکوب علیه معترضان در اعتراضات مردمی آبان ماه به نقش نهادهای پر مسئولیت و غیر پاسخگو، سازمان‌های موازی، برخی کاندیداها و...