کلیدواژه: بیژن زنگنه یاری

نقش غلامحسین نوذری در فساد کرسنت چیست؟

در پرونده فساد کرسنت یکی از افرادی که بسیار به بیژن زنگنه یاری رساند فردی به نام غلامحسین نوذری بود. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، وقتی بیژن زنگنه در دولت یازدهم دوباره از...