کلیدواژه: تجدید نظر

صدور حکم زندان برای محمدعلی زحمتکش معلم زندانی در دادگاه تجدیدنظر

حکم ۲ سال حبس تعزیری محمدعلی زحمتکش، معلم بازنشسته زندانی و فعال صنفی معلمان استان فارس در دادگاه تجدیدنظر به ۸ ماه کاهش یافت. یک دادگاه تجدیدنظر در شیراز حکم دو سال حبس تعزیری محمدعلی...