کلیدواژه: تربیت مدرس

اعتراض صدها عضو هیات علمی ۱۱ دانشگاه کشور به کاهش حقوق

۸۱۵ تن از اعضای هیات علمی ۱۱ دانشگاه کشور با انتشار نامه‌ای به عدم اجرای صحیح قانون همسان‌سازی و کاهش حقوق‌های دریافتی اعتراض کردند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های...