کلیدواژه: تغییرات بنیادی

مردم از اصلاحات عبور کرده‌اند

https://youtu.be/jOHpBTee5ks در سال ۱۳۷۶ زمانیکه میلونها نفر با رای خود میخواستند اصلاحات را بوجود بیاورند اما در طول ۱۲ سال با شرکت خود در انتخابات ۱۳۸۸ با جنبش " رای من کو؟" انسانها را به...