کلیدواژه: توقیف رویای شب تابستان

کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» و مدیر مجموعه تئاتر شهر آزاد شدند

کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» و مدیر مجموعه تئاتر شهر یک روز پس از بازداشت آزاد شدند. مریم کاظمی، کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» و سعید اسدی، مدیر مجموعه تئاتر شهر که یکشنبه ۱۸ شهریورماه پس از انتشار تیزر...