کلیدواژه: توهین‌کنندگان

ناصر فکوهی

ناصر فکوهی؛ توهین‌های عمومی( بدون آنکه پی‌آمدی قضایی برای توهین‌کنندگان داشته باشند)

توهین‌های عمومی( بدون آنکه پی‌آمدی قضایی برای توهین‌کنندگان داشته باشند) از طریق رسانه‌های سراسری به بهانه لودگی و مسخره‌بازی، همچنان ادامه دارند. توهین‌هایی به اقلیت‌های فرهنگی، مردم زحمتکش، اقوام و آدم‌های فروتنی که در گوشه...