کلیدواژه: جامعه سیاسی

چرا ۱۱۵ سال پس از انقلاب مشروطه ، هنوز درگیر استبداد هستیم

https://www.youtube.com/watch?v=pyWqIwRMki8 انقلاب مشروطه چگونه شکل گرفت و چه اشکالاتی در همان ابتدا داشت که تا سال ۱۳۵۷ ادامه پیدا کرد. و هنوز هم این ضعف و اشکال در جامعه سیاسی و روشنفکران ما هنوز وجود...