پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ تهران ۲۳:۲۶

کلیدواژه: جان باختن خانواده پنج نفره کرد اهل سردشت که در راه نیمه تمام مهاجرت