چهارشنبه 27 سپتامبر 2023 تهران 12:41

کلیدواژه: جان باختن خانواده پنج نفره کرد اهل سردشت که در راه نیمه تمام مهاجرت

اخبار و گزارشات ویژه برنامه “همبستگی جهانی با پناهجویان” از “فراسوی گذار،” شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰. تهیه و اجرا: ناصر کمانگر

ویژه برنامه "همبستگی جهانی با پناهجویان" شنبه‌ها از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان، ضمن بررسی مسائل و مشکلات پناهجویان به تحلیل...