کلیدواژه: جبهه ملی ایران، شورای ششم

کیوان صمیمی

مهندس کیوان صمیمی را فوری آزاد کنید

مهندس کیوان صمیمی یکی از قدیمی‌ترین و فعال‌ترین تلاشگران جامعه مدنی است که همواره در حوزه مطبوعات با سردبیری ماهنامه‌های "نامه" و "ایران فردا" و در جنبش‌های حقوق بشری فعال بوده و هزینه‌های سنگین...